Theses 

All that glitters is not gold. "Progressiveness" or Conservatism. Comparison of the two attitudes in The Prime of Miss Jean Brodie by Muriel Spark – Bc. Halina Burová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Halina Burová

Bakalářská práce

All that glitters is not gold. "Progressiveness" or Conservatism. Comparison of the two attitudes in The Prime of Miss Jean Brodie by Muriel Spark

All that glitters is not gold. "Progressiveness" or Conservatism. Comparison of the two attitudes in The Prime of Miss Jean Brodie by Muriel Spark

Anotace: Tato práce poskytuje analýzu postavy učitelky základní školy, slečny Jean Brodieové, hlavní hrdinky nejslavnějšího románu Muriel Sparkové, The Prime of Miss Jean Brodie a stejnojmenného filmu režírovaného Ronaldem Neamem. Práce se zaměřuje na srovnání dvou přístupů zastoupených na škole Marcia Blaine – hlavním, konzervativním proudem reprezentovaným postavou ředitelky slečny Mackayové, a přístupem slečny Brodieové, který se zdá být progresivním, ve skutečnosti je to však přístup zlovolný, manipulativní a sobecký, s prvky narcistické poruchy osobnosti, jak ji definuje Erich Fromm. Závěr této práce potvrzuje platnost starého přísloví není všechno zlato, co se třpytí, tím, že prezentuje rozličné argumenty proti zdánlivě progresivnímu, ale ve skutečnosti neblahému a egocentrickému přístupu slečny Brodieové a ve prospěch tradičního přístupu školy, který je – v takovémto srovnání – ten vhodnější.

Abstract: This thesis provides a character analysis of the primary school teacher, Miss Jean Brodie, the main heroine of Muriel Spark’s most famous novel, The Prime of Miss Jean Brodie and the film of the same title directed by Ronald Neame. It focuses on the comparison of the two attitudes present in the Marcia Blaine school; the major conservative current, represented by the headmistress Miss Mackay, and Miss Brodie’s approach which seem to be progressive but in fact is malevolent, manipulative and selfish, with the elements of narcissistic personality disorder as defined by Erich Fromm. The thesis concludes the confirmation of the validity of the old saying all that glitters is not gold, presenting various arguments against the seemingly progressive but in fact ill and egocentric approach of Miss Brodie and in favour of the conservative approach of the school, which is, in such comparison, the preferable one.

Keywords: Muriel Spark, Prime, Miss Brodie, Neame, progressivism, conservatism, Erich Fromm, narcissism, manipulation, teacher, fascism, film, novel, proverbs and sayings, Oscar, Maggie Smith

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Alžběta Zedníková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz