Bc. Petra Valovičová

Diplomová práce

Občanská výchova v České republice a v Ruské federaci - komparace vybraných učebnic

Civics in the Czech Republic and Russian Federation - comparison of selected textbooks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pojetím občanské výchovy na základních školách v České republice a v Ruské federaci. V dané práci je odděleně představen český a ruský vzdělávací systém. Hlavním cílem je měření a komparace didaktické vybavenosti dvou vybraných učebnic občanské výchovy.
Abstract:
The diploma thesis “Civics in the Czech Republic and Russian Federation – comparison of selected textbooks” deals with an analysis of didactic facilities in textbooks. We decribed education system in the Czech Republic and in the Russian Federation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta