MgA. Petra Vodičková, Ph.D.

Doctoral thesis

Organizační struktury a jejich vliv na výkonnost divadel

Organizational Structures and Their Impact on Theatre Efficiency
Abstract:
Práce Organizační struktury a jejich vliv na výkonnost divadel se pokouší ověřit několik hypotéz: organizační struktura má zásadní vliv na výkonnost divadla; čím plošší organizační struktura, tím výkonnější organizace; čím demokratičtější způsob řízení a komunikace, tím výkonnější organizace. Pro potřeby práce je zpracován ucelený přehled již existující typologie organizačních struktur včetně vazby …more
Abstract:
Organizational Structures and Their Impact on Theatre Efficiency is trying to respond to several hypotheses: organizational structure has an essential influence on theatre efficiency; the flatter the organizational structure, the more efficient organization; the more democratic management and communication, the more efficient organization. Complete overview of the existing typology of organizational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2014
  • Supervisor: JUDr. Lenka Valová
  • Reader: prof. PhDr. Miroslav Plešák, doc. Mgr.art. Svetlana Waradzinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/bux78/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Doctoral programme / field:
Dramatic Arts / Dramatic Arts