Vít Pokorný

Diplomová práce

Divadlo a postmoderna

Theatre and Postmodernism

Anotace:
Práce popisuje a analyzuje vývoj a podobu postmoderního dramatu od 80. let minulého století po současnost. V první části je postmodernismus charakterizován jakožto filozofický směr. Obecně je představeno postmoderní umění s důrazem na literaturu. V této souvislosti se autor zamýšlí nad možnostmi objektivní interpretace postmoderního textu ve vztahu k základní doktríně tohoto směru, podle níž není …více
Abstract:
The aim of this work is to describe and analyze the development and the form of the post-modern drama from the 1980's till present. In the first part, post-modernism is characterized from philosophical point of view. Post-modern art is introduced in general, with emphasis on post-modern literature. The author deals with possibilities of an objective interpretation of a post-modern text in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: Daniela Jobertová
  • Oponent: Jan Císař

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a vjakékoliv formě, včetně formy elektronické;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Teorie a kritika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.