Aneta Vozábová

Master's thesis

Supply Chain Management v mezinárodním obchodě s květinami

Supply Chain Management in international flower trade
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá specifiky Supply Chain Managementu v mezinárodním obchodě s řezanými květinami. Cílem práce je komplexní shrnutí procesů mezinárodního logistického řetězce s květinami na základě využití dat o objemech a regionálním rozdělení mezinárodního obchodu s květinami a zároveň popsání náročnosti přepravy květin pod kontrolovanou teplotou. Dílčím cílem práce je vymezení činností …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the specifics of Supply Chain Management in international trade with cut flowers. The aim of this work is a comprehensive summary of the international logistics chain of flowers based on the use of data on volumes and regional distribution of international trade in flowers and describing the difficulty of transporting flowers below a controlled temperature. Partial aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2020
  • Supervisor: Petr Cimler
  • Reader: Tomáš Sadílek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78658