Aneta Vozábová

Diplomová práce

Supply Chain Management v mezinárodním obchodě s květinami

Supply Chain Management in international flower trade
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá specifiky Supply Chain Managementu v mezinárodním obchodě s řezanými květinami. Cílem práce je komplexní shrnutí procesů mezinárodního logistického řetězce s květinami na základě využití dat o objemech a regionálním rozdělení mezinárodního obchodu s květinami a zároveň popsání náročnosti přepravy květin pod kontrolovanou teplotou. Dílčím cílem práce je vymezení činností …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the specifics of Supply Chain Management in international trade with cut flowers. The aim of this work is a comprehensive summary of the international logistics chain of flowers based on the use of data on volumes and regional distribution of international trade in flowers and describing the difficulty of transporting flowers below a controlled temperature. Partial aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2020
  • Vedoucí: Petr Cimler
  • Oponent: Tomáš Sadílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78658