Anna Romaňáková

Bakalářská práce

Analýza platobnej bilancie Slovenska

Analýza vývoje platební bilance Slovenska
Anotace:
Cílem bakalářské práce je podat ucelený pohled na vývoj platební bilance Slovenské republiky od roku 1993 až do roku 2008. V první a druhé části popisuji teoretická východiska pro pochopení vztahů v rámci platební bilance. Empirická část je rozdělena do dvou kapitol. V třetí kapitole popisuji vývoj jednotlivých účtů a podúčtů platební bilance. Čtvrtá kapitola je zaměřena na rozbor mezinárodní investiční …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to give compact overview of development of the balance of payments of Slovak Republic from 1993 to 2008. First and second part describe theoretical resources for better understanding of relationship within the frame of balance of payments. Empirical section is divided into two chapters. The third chapter contains description of the development of each account. The …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je podať ucelený pohľad na vývoj platobnej bilancie Slovenskej republiky od roku 1993 až do roku 2008. V prvej a druhej časti popisujem teoretické východiská pre pochopenie vzťahov v rámci platobnej bilancie. Empirická časť je rozdelená do dvoch častí. V tretej kapitole popisujem vývoj jednotlivých účtov a podúčtov platobnej bilancie. Štvrtá kapitola je zameraná na rozbor medzinárodnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2010
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Libor Ondřich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22355