Theses 

Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj – Ing. Alena Žídková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Alena Žídková

Bakalářská práce

Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj

International Bank for Reconstruction and Development credit policy

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj“ je analýza finanční struktury Banky, stávajících úvěrových nástrojů a zhodnocení jejich úspěšnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na funkci a hlavní poslání Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, její organizační a finanční strukturu. V druhé kapitole je analyzována úvěrová politika Banky, především její úvěrové nástroje. Poslední část této kapitoly pojednává o specifických programech Banky. V třetí kapitole je uveden konkrétní projekt, především jeho účel a dosažené cíle. V závěru kapitoly je vysloveno hodnocení činnosti Banky a doporučení pro zefektivnění její politiky v budoucnu.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “International Bank of Reconstruction and Development” is to analyze financial structure of the Bank, its existing credit instruments and performance of its policy. Thesis consists of three chapters. The first chapter is concentrated on Bank’s function and major targets, its organizational and financial structure. In the second chapter there is analyzed Bank’s credit policy, particularly its credit instruments. The last part of chapter deals with Bank’s specific programs. In the last chapter there is introduced particular project, especially its purpose and goals. Finally the conclusion offers assessment of Bank’s function and recommendations for improving its policy in future.

Klíčová slova: Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, projekty, Světová banka, úvěr, země se středním příjmem. International Bank of Reconstruction and Development, projects, The World Bank, credit, middle income countries.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Červinek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:00, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz