Mgr. Petr Kalenský

Diplomová práce

Arbitrability of Disputes Concerning Intellectual Property Rights

Arbitrability of Disputes Concerning Intellectual Property Rights
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu arbitrability sporů z duševního vlastnictví. Zkoumána je zejména arbitrabilita sporů z platnosti zápisu některých práv z duševního vlastnictví a vztah mezi arbitrabilitou takových sporů a veřejným pořádkem, popř. veřejným zájmem. Cílem této práce je ověřit, zda je koncept arbitrability kompatibilní s oblastí práva duševního vlastnictví a zejména pak s oblastí sporů …více
Abstract:
This thesis addresses the topic of arbitrability of disputes related to intellectual property rights. It especially deals with the arbitrability of disputes regarding the validity of selected intellectual property rights and the relation between the arbitrability of such disputes and public policy, eventually public interest. The aim of this thesis is to ascertain whether the concept of arbitrability …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta