Matyáš ZAPLETAL

Bakalářská práce

Dopravně-geografická analýza plánovaného úseku silnice I/44 Mohelnice - Kouty nad Desnou

Traffical-geographic analysis of planned segment of route I/44 (segment Mohelnice - Kouty nad Desnou)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá plánovanou přeložkou silnice I/44 v úseku Mohelnice - Kouty nad Desnou. Součástí práce je analýza odporových faktorů, které mají vliv na výstavbu přeložky silnice. Podkladem pro hodnocení odporových faktorů je terénní šetření, posudek vlivů na životní prostředí (EIA) a studium map zkoumaného území. Nedílnou součástí je studium přínosů a rizik pro zkoumané území. Nástrojem …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the planned relocation of road I/44 in the segment Mohelnice - Kouty nad Desnou. It includes an analysis of resistance factors that affect the rerouting of the road. The basis for the assessment of resistance factors is a field research report of enviromental impacts (EIA) and studies of maps for the explored area. An integral part is a study of the benefits and risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Hercik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPLETAL, Matyáš. Dopravně-geografická analýza plánovaného úseku silnice I/44 Mohelnice - Kouty nad Desnou. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 796cp0 796cp0/2
12. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 5. 2015
Marklová, E.
13. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.