Bc. Jakub Rapoš

Bakalářská práce

Inovace na finančních trzích

Innovations in financial markets
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou inovací na českých finančních trzích. Popisuje jednotlivé typy inovací a jejich vliv na trhy. Autor se snaží ukázat i současné inovační trendy a jak na ně reagují české banky. Také analyzuje, zda se banky snaží vyjít svým klientům vstříc a jaké kroky pro to dělají. Závěrem autor popisuje, jakými inovacemi by se mohly banky v blízké budoucnosti zabývat a kde …více
Abstract:
This thesis deals with innovations in Czech financial markets. It describes individual types of innovation and their influence on markets. Author tries to show current innovation trends and how Czech banks respond to them. He also analyzes whether banks are trying to accept client’s requirements. In conclusion author reveals which innovations could be possibly used by banks in close future and which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Eliška Kvapilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní