Bc. Eliška Hauserová

Master's thesis

Konvenční hustota dřeva kmenové části břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) v závislosti na struktuře porostu

Basic density of stemwood of silver birch (Betula pendula Roth.) depending on the stand structure
Anotácia:
Cílem práce byla analýza konvenční hustoty dřeva kmene břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) v závislosti na struktuře porostu. Výzkum probíhal v oblasti Nízkého Jeseníku a v oblasti Slavkov u Brna. V každé oblasti výzkumu byly Presslerovým nebozezem odebrány vzorky ze třech porostů rozdílného věku. Průměrná konvenční hustota dřeva břízy bělokoré v oblasti Velká Polom je 491,1 kg∙m-3 a v oblasti Slavkov …viac
Abstract:
The aim of this thesis was determination of basic density of silver birch (Betula pendula Roth.), from segments taken from the breast height, in relation with the stand structure. The research was conducted in area Nízký Jeseník and Slavkov. The segments were taken by Pressler auger in three stands with different age per the area. The average basic density of the silver birch is 491,1 kg∙m-3 (Velká …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta