Mgr. Martina Kýrová

Diplomová práce

Komparace kresby lidské postavy u dětí s LMP a u dětí s mimořádným nadáním

Comparison of human figure drawings from children with mild intellectual impairment and from talented children
Anotace:
Tématem diplomové práce je komparace kresby lidské postavy u dvou relativně odlišných skupin dětí, z nichž jednu tvoří žáci nadprůměrně nadaní a druhou skupinou jsou žáci s lehkým mentálním postižením. V teoretické části je vymezen legislativní rámec týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole, Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program. Popsána je zde také …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a comparison of human figure drawings produced by two distinct groups of students, namely exceptionally gifted students and students with mild intellectual impairment. The theoretical part of the thesis introduces the legislation aimed at educating students with special needs at elementary schools, specifically the Framework Education Programme for Basic Education and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta