Theses 

Analýza výuky bezpečnostní tématiky na základních a středních školách v obci s rozšířenou působností Mohelnice – Bc. Petra Unzeitigová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Unzeitigová

Diplomová práce

Analýza výuky bezpečnostní tématiky na základních a středních školách v obci s rozšířenou působností Mohelnice

Analysis of Teaching of Safety Topics at Primary and Secondary Schools in the Municipality with Extended Competence Mohelnice

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na analýzu výuky bezpečnostní tématiky na základních a středních školách v obci s rozšířenou působností Mohelnice. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá vývojem vzdělávání a současným stavem výuky bezpečnostních témat, analyzuje dokumenty a materiály pro podporu výuky bezpečností tématiky na školách. V praktické části je uvedena stručná charakteristika obce s rozšířenou působností Mohelnice, dále jsou zde rozebrány jednotlivé školní vzdělávací programy vybraných škol z této obce, kde probíhalo dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření sloužilo k prověření znalostí z bezpečnostních témat a týkalo se žáků pátých a devátých tříd základních škol a studentů třetích ročníků středních škol. Pedagogům těchto škol byl určen dotazník, který měl za úkol zjistit úroveň podpory a procesu vzdělávání v rámci bezpečnostních témat na školách. V závěrečné části práce je obsažena prezentace provedeného výzkumu a na základně zjištěných skutečností je navrženo doporučení ke zkvalitnění stávajícího stavu výuky bezpečnostní tématiky na školách.

Abstract: This diploma thesis is focused on the analysis of teaching safety topics at elementary and secondary schools in Mohelnice. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part it deals with the development of education and the current status of teaching safety topics, and analyzes the supporting documents and materials for teaching safety topics at schools. In the practical part there is a brief description of the town of Mohelnice. Furthermore, individual educational programmes of selected schools from the area where the questionnaire survey was conducted are analysed in this part. The survey was used to test knowledge of safety issues and was related to students of the fifth and ninth grades of elementary schools and also to the students of third year of high schools. The questionnaire was also sent to the teachers of these schools to determine the level of support and educational process in the context of safety issues. In the final part of this thesis is the presentation of the research. On the basis of the findings, recommendations are proposed to improve the current status of safety education in schools.

Klíčová slova: bezpečnost, ochrana obyvatelstva, bezpečnostní tématika, výuka, škola, vzdělávání, dotazníkové šetření, analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48228 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Unzeitigová, Petra. Analýza výuky bezpečnostní tématiky na základních a středních školách v obci s rozšířenou působností Mohelnice. Uherské Hradiště, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz