Bc. Petra Unzeitigová

Diplomová práce

Analýza výuky bezpečnostní tématiky na základních a středních školách v obci s rozšířenou působností Mohelnice

Analysis of Teaching of Safety Topics at Primary and Secondary Schools in the Municipality with Extended Competence Mohelnice
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu výuky bezpečnostní tématiky na základních a středních školách v obci s rozšířenou působností Mohelnice. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá vývojem vzdělávání a současným stavem výuky bezpečnostních témat, analyzuje dokumenty a materiály pro podporu výuky bezpečností tématiky na školách. V praktické části …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the analysis of teaching safety topics at elementary and secondary schools in Mohelnice. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part it deals with the development of education and the current status of teaching safety topics, and analyzes the supporting documents and materials for teaching safety topics at schools. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Unzeitigová, Petra. Analýza výuky bezpečnostní tématiky na základních a středních školách v obci s rozšířenou působností Mohelnice. Uherské Hradiště, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe