Ing. Roman VESELÝ

Diplomová práce

Posouzení hlukové zátěže a vibrodiagnostika výrobních zařízení Posouzení hlukové zátěže výrobního podniku

Estimation of the noise pollution an industrial plant.
Anotace:
Tématem diplomové práce je vyhodnocení hlukové zátěže pracovního a mimopracovního prostředí společnosti Jotun Powder Coatings CZ, a. s., její vyhodnocení a porovnání s legislativními požadavky platnými v České Republice. Dále je tématem práce posouzení stavu stávajících strojních zařízení na základě měření vibrací pohonů strojních zařízení. Práce je věnována využití metody počítačového modelu v programu …více
Abstract:
The theme of the thesis is the evaluation of the noise pollution in the working and nonworking environment in Jotun Powder Coatings CZ, a. s. company and the comparing with the legislativestandards in the Czech Republic. The other theme is the estimation of the state of industrial plants based on the measuring drivevibration. The work deals with using of computer model method designed in the Hluk+v …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÝ, Roman. Posouzení hlukové zátěže a vibrodiagnostika výrobních zařízení Posouzení hlukové zátěže výrobního podniku . Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu