Theses 

Games in English Lessons in Lower-secondary Schools – Ing. Renata Slowiková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Renata Slowiková

Diplomová práce

Games in English Lessons in Lower-secondary Schools

Games in English Lessons in Lower-secondary Schools

Anotace: Diplomová práce “Hry v hodinách angličtiny na 2. stupni základních škol“ se věnuje využití her v hodinách angličtiny. Teoretická část se zabývá hrami a jejich rozdělením v obecné rovině, dále se hlavně zaměřuje na hry podporující výuku angličtiny. Praktická část se opírá o dotazníkové šetření mezi učiteli základních škol a žáky 6. a 9. ročníků a srovnává použití her v těchto ročnících. Vyústěním dotazníkového šetření je soubor her používaných na základních školách při výuce anglického jazyka v současnosti.

Abstract: The diploma thesis “Games in English Lessons in Lower-Secondary Schools” deals with the use of games during lessons of English. The theoretical part focuses on games and their categorization in general and concentrates on games which facilitate teaching English. The practical part is based on questionnaires which were filled in by teachers and sixth and ninth graders and compares the ways games are used in these grades. The questionnaires served as a basis for creating a resource bank of EFL games used in elementary schools.

Keywords: hry, základní škola, vyučování angličtiny, games, lower-secondary school, English teaching

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Suchý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz