Iveta Šplíchalová

Bachelor's thesis

Právo šaria v muslimských státech

Sharia law in muslim countries
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje vztah náboženství a společnosti islámských zemí v historickém kontextu, který zasahuje až do současnosti. Autorka se věnuje islámskému právnímu systému šarí'a, z historického hlediska popisuje vývoj právního systému a jeho stoupající a klesající vliv na společnost a stát. Cílem práce je porovnat sekularizační proces Turecké republiky a Íránské islámské republiky a zanalyzovat …more
Abstract:
The thesis analyzes the relationship between religion and society of Islamic countries in a historical context that extends to the present. The author deals with the Islamic Shariah legal system, from a historical perspective describes the development of the legal system and its increasing and decreasing impact on society and the state. The aim is to compare the process of secularization of Turkey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Vladimír Prorok
  • Reader: Milan Lupták

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37762

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Politologie / Politologie

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.