Bc. Jitka Ficová

Diplomová práce

Pražské a brněnské kavárny meziválečného Československa v architektuře, literatuře a výtvarném umění

Prague and Brno cafeterias interwar Czechoslovakia in architecture, literature and fine art
Anotace:
Diplomová práce představuje zlatou éru meziválečného kavárenství v našich dvou největších kulturních metropolích - Praze a Brně. Na konkrétních příkladech se snaží prokázat úzkou vazbu a spojitost mezi vývojem společenských poměrů a rozmachem umělecké tvorby v letech 1918-1938. Nejvíce se věnuje otázkám architektury, literární tvorby a výtvarného umění.
Abstract:
Thesis represents the golden era of the interwar cafeterias in our two largest cultural capitals - Prague and Brno. Using specific examples, seeks to establish a close link between the development and continuity of social relationships and artistic creation in the years of 1918-1938. It focuses mainly on issues of architecture,literature and fine arts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta