Bc. Lucie Bekrová, DiS.

Diplomová práce

Šance nebo bariéra? Ústavní výchova a životní perspektiva z pohledu klientů, opouštějících výchovné ústavy pro mládež

Chance or barrier? Educational care and quality of life from the perspective of clients leaving the educational care
Anotace:
Diplomová práce „Šance nebo bariéra? Ústavní výchova a životní perspektiva z pohledu klientů, opouštějících výchovné ústavy pro mládež“ je zaměřená na výchovné ústavy pro mládež, jejich koncepci a roli v životě mladého člověka, který tímto zařízením prošel. V práci jsou nastíněna teoretická východiska tématu ústavní výchovy. Nabízí pohled na současné pojetí, právní úpravu a klienty ústavů. Zaměřuje …více
Abstract:
The thesis „Chance or barrier? Quality of life from the perspective of clients leaving educational care“ is focused on educational institutions for youth, their concept and function in life of young people was in this institutions. This thesis outlines the theoretical basis of the topic of institutional care. The thesis offers the view on the nowadays conception, legislation and clients of educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta