Bc. Lucie Bekrová, DiS.

Master's thesis

Šance nebo bariéra? Ústavní výchova a životní perspektiva z pohledu klientů, opouštějících výchovné ústavy pro mládež

Chance or barrier? Educational care and quality of life from the perspective of clients leaving the educational care
Abstract:
Diplomová práce „Šance nebo bariéra? Ústavní výchova a životní perspektiva z pohledu klientů, opouštějících výchovné ústavy pro mládež“ je zaměřená na výchovné ústavy pro mládež, jejich koncepci a roli v životě mladého člověka, který tímto zařízením prošel. V práci jsou nastíněna teoretická východiska tématu ústavní výchovy. Nabízí pohled na současné pojetí, právní úpravu a klienty ústavů. Zaměřuje …more
Abstract:
The thesis „Chance or barrier? Quality of life from the perspective of clients leaving educational care“ is focused on educational institutions for youth, their concept and function in life of young people was in this institutions. This thesis outlines the theoretical basis of the topic of institutional care. The thesis offers the view on the nowadays conception, legislation and clients of educational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Reader: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta