Marek SOUKUP

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Administrativní budova

Design and processing of project documentation for a building permit of a office building.
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vícepodlažní administrativní budovy. Budova má šest nadzemních podlaží, ve kterých se nachází kanceláře, sociální a hygienické zázemí, zasedací místnosti a terasy. V podzemním podlaží objektu jsou umístěny garáže pro zaměstnance, technická místnost a strojovna výtahu. Součástí práce je také statický …více
Abstract:
This thesis describes the design and processing of project documentation for a building permit of a multi-storey office building. The building has six floors, where there are offices, social and sanitary facilities, meeting rooms and terraces. The basement places staff garages, a utility room and a lift engine room. The work also includes a static calculation of the basic structures of the building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUP, Marek. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Administrativní budova . Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Stavitelství