Bc. Nikola Šéfrová

Diplomová práce

Humor v konceptuálním umění

Humour in Conceptual Art
Anotace:
Diplomová práce „Humor v konceptuálním umění“ propojuje dvě problematické estetické kategorie, jaké tvoří humor a konceptuální umění. Nejprve se zaměřuji na definování pojmu humor, jelikož často dochází k zaměňování jednotlivých pojmů komična. Pokouším se objasnit rozdíly mezi jednotlivými termíny komična. Po vzoru Louise Cazamiana popisuji humor jako zvláštní druh transpozice odlišný od typu transpozice …více
Abstract:
Diploma thesis „Humour in Conceptual Art“ deals with interconnection of two problematic aesthetic categories, humour and conceptual art. Firstly, I focused on the definition of humour, because we are often confronted with confusion of the comic terms. I'm trying to describe differences in the structure of comic. After the fashion of Louis Cazamian I conceive humour as a special kind of transposition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia