Bc. Daniela Ziková

Diplomová práce

Analýza životního stylu žáků střední školy

Analysis lifestyle of high school students
Anotace:
Diplomová práce „Analýza životního stylu žáků střední školy“ pojednává o životním stylu žáků střední školy. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje obecné pojmy a základní charakteristiky životního stylu, sociálně-patologických jevů, volného času a hodnotové orientace mládeže. Praktická část si klade za hlavní cíl analýzu životního stylu maturujících žáků …více
Abstract:
Diploma thesis „Analysis lifestyle of high school students“ deals with the lifestyles of high school students. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines general concepts and basic characteristics of lifestyle, socio-pathological phenomena, leisure time and value orientation of the young generation. The main aim of the practical part is to analyse the lifestyle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta