Iana Pavlenko

Diplomová práce

Xenophobia in Asia: exploring media environment and marketing solutions

Xenophobia in Asia: exploring media environment and marketing solutions
Anotace:
V současném světě VUCA jsou témata xenomií a xenofobie diskutována více než kdy jindy a ovlivňují společnosti a podniky po celém světě. Reklamní a mediální průmysl je přímým odrazem zeitgeist a aktuálních sociálních otázek, včetně xenomií a xenofobie. Vzhledem k tomu, že mediální krajina se stala vysoce citlivou zemí se vznikem sociálních médií a kultury bloggerů, společnosti musí být ve svých sděleních …více
Abstract:
In the contemporary VUCA world, topics of xenomania and xenophobia are being discussed more than ever and are affecting societies and businesses worldwide. The advertising and media industry is a direct reflection of the zeitgeist and topical social issues, including xenomania and xenophobia. Since the media landscape has become a highly sensitive ground with emergence of social media and blogger culture …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: MSc Mirela Moldoveanu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.