Bc. Petra Kopásková

Diplomová práce

Filmové projekce pro muzikál Ženy na pokraji nervového zhroucení

Stage Projections for musical Women on the Verge of a Nervous Breakdown
Anotace:
Reflexe absolventského výkonu pojednává o projekcích pro muzikál Ženy na pokraji nervového zhroucení. Zabývá se jimi od jejich natočení, až po zpracování a prezentaci při samotném představení.
Abstract:
Reflections on graduate performance deals with stage projections for the musical Women on the Verge of a Nervous Breakdown. Deals with them from their shooting, to processing and presentation during the performance itself.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petr Štěpán
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Francán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/jq2zt/