Bc. Libor Erdinger

Bachelor's thesis

Politický marketing a právo

Political marketing and law
Anotácia:
Tato bakalářská práce představuje politický marketing jako dynamickou disciplínu, která se neustále rozvíjí. Popisuje vznik, teorii a nástroje politického marketingu a také rozdíly mezi marketingem klasickým a politickým. Věnuje se některým jeho základním modelům a využití marketingu při volebních kampaních. Představuje nové trendy, kterými jsou v České republice, negativní a permanentní kampaně, na …viac
Abstract:
This thesis presents a political marketing as a dynamic discipline that is constantly developing. Describes the origin, theory and tool of political marketing and the differences between traditional and political marketing. It deals with some of the basic models and the use of marketing in election campaigns. It presents new trends, which are in the Czech Republic, permanent and negative campaigns …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní