Bc. Mariana Navrátilová

Master's thesis

Experiential Education in Regular English Lessons

Experiential Education in Regular English Lessons
Abstract:
Název této práce je Zážitková pedagogika v běžných hodinách anglického jazyka. Zážitková pedagogika je způsob učení většinou používaný na výletech, táborech a jako volnočasová aktivita, ale skoro nikdy není používaný ve škole. Tato práce zkouší dát dohromady zážitkovou pedagogiku a školní učebnice vytvořením sady vyučovacích hodin založených na zážitkové pedagogice, které by mohly být použity v běžných …more
Abstract:
The title of this thesis is Experiential Education in Regular English Lessons. Experiential education is a method of teaching that is used mostly on trips, camps and as a free time activity, but it is seldom used at schools. This thesis tries to put together experiential education and coursebooks by creating a set of experiential lessons that could be used alongside the coursebook in regular lessons …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta