Mgr. Andrea Vatulíková

Diplomová práce

Prožitek těla a odlišnosti: obraz queer identity v novo-mediálním umění

Experience of the body and difference: the image of queer identity in new-media art
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou queer identit ve vztahu k novo-mediální teorii a umělecké praxi s důrazem na disciplínu performance art a digitální fotografii. Klíčovým pojmem a úhlem pohledu je performativita (od významu procesuality či proměnlivosti po performativ, performance atd.), která spojuje celou práci v hledání interpretací různých způsobů pojetí těla (tělo-zvíře, tělo-stroj, tragicko-melancholické …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of queer identities in relation to the new-media art theory and practice, with the emphasis on discipline performance art and digital photography. The key term and the angle of view is performativity (meaning from procesuality or variability to the performativ, performance, etc.) which connects all work in different ways of interpreting the concept of body (body-animal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: prof. ak. soch. Tomáš Ruller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.