Jana Žihlová

Bachelor's thesis

Charakteristika sítě gastronomických provozoven ve Středočeském kraji (obce a města v okrese Kladno, od S - Ž)

Characteristics of the Catering Establishment Network in the Central Region (municipalities and towns in the Kladno District, from S - Ž).
Abstract:
Cílem této práce je zmapování gastronomických provozoven ve Středočeském kraji, obce a města na území okresu Kladno, řazené podle abecedy od S do Ž. V práci jsou použity následující metody: syntéza, analýza silných a slabých stránek a komparace. Vlastní šetření bylo provedeno na základě osobního kontaktu s provozovateli nebo zaměstnanci provozoven. Dále byl zjištěn stav gastronomických provozoven, …more
Abstract:
The aim of this work is to analyze the gastronomic facilities in the Central Region, the villages and towns in the district of Kladno, sorted alphabetically from S to Z. The paper uses the following methods: synthesis, analysis of strengths and weaknesses and comparison. The actual survey was done on the basis of personal contact with the operators of facilities or with their employees. Next the condition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Helena Buřičová
  • Reader: Ing. Blanka Zimáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management

Theses on a related topic