Margarita Repina

Master's thesis

Analýza způsobů motivace motivace zaměstnanců ve vybraném hotelu.

Analysis of the way of motivating employees in the selected company
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zkoumaní a analýza faktoru motivace zaměstnanců vybraného hotelu, jejich spokojenosti se současnou situaci na pracoviště a následující navrhovaní metod zvýšení motivace personálů. Lidský kapitál – zaměstnanci jsou hlavním zdrojem jakékoli organizace. Správný management lidským kapitálem je zdrojem konkurenceschopnosti každého podniků. Cíle této diplomové práce jsou dosaženy …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to examine and analyze the motivation factor of employees of the selected hotel, their satisfaction with the current situation in the workplace and the subsequent design of methods to increase staff motivation. Human capital - employees are the main resource of any organization. Proper human capital management is a source of competitiveness for any business. The goals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2020
  • Supervisor: Otakar Němec
  • Reader: Emil Velinov

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80378