Matěj Rýznar

Bakalářská práce

Výroba ozubeného kola zápustkovým kováním

Production of Gear Wheel by Drop Forging Technology
Anotace:
Bakalářská práce, s využitím literárních studií, popisuje problematiku objemového tváření za tepla. Dále je bakalářská práce zaměřena na problematiku návrhu výkovků, kovaných zápustkovým kováním. V práci je představen koncept návrhu výkovku ozubeného kola u oceli 16MnCr5. Kování bude uskutečněno na svislém kovacím lisu LZK 4000 B, který je schopen vyvinout tvářecí sílu 40 MN. Součástí bakalářské práce …více
Abstract:
The bachelor thesis utilizing literary studies describes the issues of volumetric forming. The thesis also deals with the topic of designing forgings produced by closed-die forging. Subsequently, the thesis proposes a gear forging made of 16MnCr5 steel produced by closed-die forging. The forging will be carried out on a vertical forging press LZK 4000 B, which is capable of exerting a forming force …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2023
  • Vedoucí: Ondřej Hilšer
  • Oponent: Martin Pastrňák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava