Mgr. Ondřej Paul

Master's thesis

Kontrola hospodaření s veřejnými financemi v ČR a její účinnost

Control over Management of Czech Public Finance
Anotácia:
Autor se své diplomové práci věnuje kontrole hospodaření s veřejnými financemi, v rozsahu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a efektivitě těchto kontrol. Cílem práce bylo zjistit, zda samotná právní úprava je plně souladná s účelem a smyslem dané právní úpravy či nikoliv. Důraz byl kladen na koncepci finanční kontroly ve světle zákona č. 320/2001 Sb., o …viac
Abstract:
In this diploma thesis author discusses control over management of public finance and its effectivity, however only in the scope of Act no.320/2001 Coll., on financial control, as amended. The aim of this thesis was to determine whether the legislation itself is fully in conformity with the purpose and meaning of the legislation or not. Emphasis was placed on the concept of financial control in light …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta