Bc. Ondřej Třešňák

Diplomová práce

Holandská nemoc v Norsku

Dutch disease in Norway
Anotace:
Holandská nemoc je ekonomickým problémem týkajících se zejména eko-nomik s bohatými zásobami nerostných surovin. Přílišná závislost na jejich exportu může spolu s kombinací nesprávné hospodářské politiky vyústit v dlouhodobé ekonomické problémy. Těmito mohou být oslabení exportních možností jiných odvětví, přesun zdrojů do jiných odvětví ekonomiky a cel-kové oslabení sekundárního sektoru. Cílem naší …více
Abstract:
Dutch disease is an economic issue which can be related mostly to economies with rich raw materials supplies. Overdependency on ex-ports of them combined with not correct economic policy can lead to long-term economic problems. These problems such as weaken other exporting sectors of economy, relocation of resources to different parts of economy and total weakening economy’s secondary sector. The goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika / Hospodářská politika