Bc. Katarina Grujičič

Diplomová práce

Social pressure and late motherhood phenomenon

Social pressure and late motherhood phenomenon
Abstract:
Diplomová práce Sociální tlak a pozdní mateřství se zabývá sociálními vlivy spojenými s přechodem do mateřství. Teoretická část práce spočívá ve snaze popsat jev pozdního mateřství a zamyslet se nad jeho biologickými i sociálními aspekty. V praktické části práce se pokusíme identifikovat sociální tlaky kolem přechodu do mateřství, který je vnímán ženami v pokročilém reprodukčním věku a porovnat ho …více
Abstract:
Master's thesis Social Pressure and Late Motherhood will deal with the social influences connected to the transition to motherhood. The theoretical part of the thesis will consist of efforts to describe phenomenon of delayed motherhood and will reflect on both biological and social aspects of it. In the practical part of the thesis, we will try to identify the social pressures surrounding motherhood …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Grujičič, Katarina. Social pressure and late motherhood phenomenon. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Resocializační pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.