Bc. Jan Šuman

Diplomová práce

Edukační procesy a výcvik strážníků obecních a městských policií

Educational Processes and Training of Municipal and City Police Officers
Anotace:
Předložená diplomová práce pojednává o edukačních procesech a výcviku strážníků obecních a městských policií. Zabývá se objasněním základních pojmů, vývojem a komparací v oblasti vzdělávání ozbrojených složek, s následnou analýzou vzdělávání strážníků obecních a městských policií a její efektivností. V předložené diplomové práci je kladen důraz zejména na rozbor úskalí vyplývajících z vad při edukaci …více
Abstract:
The Master’s thesis deals with the educational processes and training of municipal and city police officers. The thesis provides general description of basic terms, development and comparison of education in armed services aiming at the effectiveness of education and training in Czech municipal and city policemen and policewomen. The Master’s thesis emphasizes the importance of avoiding mistakes and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta