Bc. Michaela Martišová

Diplomová práce

Návrh a riadenie procesu elektronizácie hodnotenia neakademických pracovníkov Masarykovej univerzity

The proposal and management of the process of electronization of Masaryk University's non-academic employees' evaluation
Abstract:
The focus of this thesis is on the process of digitisation of appraisal of non-academic employees of Masaryk’s University. The theoretical part analyses the problem of appraisal of such employees, the method of a project management and the software development. Based on the analysis thereof, the practical part sets out the proposal for an effective, scalable, user-friendly application connected to …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá návrhom a riadením procesu elektronizácie hodnotenia neakademických pracovníkov Rektorátu Masarykovej univerzity (MU). V rámci teoretickej časti je analyzovaná problematika hodnotenia zamestnancov, metodológia projektového manažmentu a vývoja softvéru. Na základe týchto znalostí je v rámci praktickej časti vypracovaný návrh na efektívnu, používateľsky priateľskú aplikáciu zavedenú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
  • Oponent: Mgr. Juraj Major

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace