Theses 

Zpracování projektu pro modernizaci výtahu ve společnosti VVS - české výtahy s. r. o. – Bc. Michaela MAROUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Michaela MAROUŠKOVÁ

Master's thesis

Zpracování projektu pro modernizaci výtahu ve společnosti VVS - české výtahy s. r. o.

Project processing for the lift modernization in the company VVS - české výtahy s. r. o.

Abstract: Předložená práce je zaměřena na projekt modernizace výtahu. Cílem této práce je vyhodnocení průběhu realizace zvoleného projektu pomocí analýzy přidané hodnoty. Dílčím cílem je vytvoření Plánu projektu. Tato práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. Každá kapitola obsahuje teoretickou část, která je aplikována v praktické části každé kapitoly. První kapitola je věnována představení společnosti VVS-české výtahy s. r. o. a zpracování finanční analýzy. Následující tři kapitoly jsou již zaměřeny na zvolený projekt ? Zakládací listina a logický rámec projektu, dílčí plány Plánu projektu, hodnocení výkonnosti projektového řízení pomocí nástroje analýzy přidané hodnoty.

Abstract: This thesis is focused on the project of the lift modernization. The goal is to evaluate the course of implementation of the selected project through the medium of the earned value analysis. The partial objective is to develop the Project plan. This thesis is divided into four mains chapters. Each chapter includes theoretical part which is followed by practical application. The first chapter is addicted to introduction of the company VVS-české výtahy s. r. o. and elaboration of the financial analysis. The following three parts are focused on the selected project ? Project charter and logical framework, partials plans of the Project plan and evaluation of the project management performance by using the earned value analysis.

Keywords: projekt, projektový management, projektový plán, analýza přidané hodnoty

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011
  • Identifier: 42354

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jaroslav Svoboda

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42354 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAROUŠKOVÁ, Michaela. Zpracování projektu pro modernizaci výtahu ve společnosti VVS - české výtahy s. r. o.. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Other references 


Go to top | Current date and time: 17/6/2019 21:32, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz