Yana Kryvosheya

Diplomová práce

Labor market, migration and population aging: the example of Russia

Trh práce, migrace a stárnutí obyvatel: případ Ruska
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována analýze trhu práce, migraci a stárnutí obyvatelstva v Rusku. První kapitola teoretické části popisuje trh práce jako celek, jeho prvky a funkce. Následně popisuje rozdíly mezi pohledy klasické školy a nových Keynesiánců na trh práce a jeho fungování. Podrobně je rozebrána nezaměstnanost, její hlavní typy a důsledky. Druhá kapitola je věnována migraci, jejím motivům …více
Abstract:
This master thesis is focused on the analysis of the labor market, migration and population aging in Russia. The first chapter of the theoretical part describes the labor market as a whole, its elements and functions. Then it describes the differences between the views of the classical school and the New Keynesians on the labor market and its functioning. The unemployment, its main types and consequences …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Ondřej Šíma
  • Oponent: Jiří Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77933