Patrick Axmann

Bachelor's thesis

Strukturní a sociální proměny filmového průmyslu mezi druhou republikou a Protektorátem Čechy a Morava

Structural and social changes in film industry between Second Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá změnami ve filmovém průmyslu mezi druhou republikou a Protektorátem Čechy a Morava. Hlavním cílem je zaměřit se na první polovinu okupace a poukázat na vývoj, který transformoval struktury filmového průmyslu na úrovni výroby, distribuce a uvádění. Další součástí práce je případová studie zaměřená na Miloše Havla, který byl v průběhu třicátých let nejvýraznější osobností …more
Abstract:
This bachelor’s thesis explores the changes in the film industry between the period of The Second Czechoslovak Republic and Protectorate of Bohemia and Moravia. The main aim is to focus on the first half of the occupation and to point out the advancement, which transformed structures of film industry in the terms of production, distribution, cinema and its screenings. Other part of the thesis is a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta