Bc. Pavel Suchý

Diplomová práce

Stanovení obsahu plastů v kompostech

Determination of plastic content in composts
Anotace:
Téma této práce je stanovení obsahu plastů v kompostech. Obsah plastů v kompostu, je poměrně málo prozkoumaným tématem. Práce se zabývá stanovením počtu plastových částic obsažených v různých vzorcích kompostu. Využitá metoda je založena na optické identifikaci plastových částic ve vzorku pomocí mikroskopu. Cílem práce je stanovení obsahu plastových částic v jednotlivých vzorcích. Porovnání množství …více
Abstract:
Topic of the thesis is Determination of plastic content in the compost. The content of plastics in compost is a relatively little explored topic. The work is focused on determination of the plastic items contained in various samples of compost . The used method is based on optical identification of plastic partitles in samples by microscope. The aim of the work is to determine the content of plastic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Technologie odpadů / Technologie a management odpadů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.