Michaela Šebíková

Bakalářská práce

Food Waste: Potraviny z odpadu nebo odpad z potravin?

Food Waste: Food of waste or waste of food?
Anotace:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou plýtvání potravin obecně a dále zjistit, jaký postoj k potravinám zaujímají Američané. Otázkou je, zda svým přístupem k jídlu přispívají k rozšíření problémů s potravinovým odpadem. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část vysvětluje obecně pojmy týkající se problematiky, popisuje situaci ve světě. Také jsou v ní zmíněny …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to get the reader to understand the broader meaning behind food waste. Furthermore, its aim to explore what stance do citizens of the United States have when it comes to food and if this stance somehow contributes to the entire problem of food waste production. This thesis is divided into two parts, theoretical and analytical. The theoretical part explains what food …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
  • Oponent: Tomáš Lošák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia