Mgr. Hana Veselková

Bakalářská práce

Funkce mobilních přehrávačů hudby ve vztahu k uživatelům časné a střední adolescence

Functions of mobile music players in relation to users in early and middle adolescence
Anotace:
V bakalářské diplomové práci se budeme zabývat problematikou užívání mobilních přehrávačů hudby z pohledu specifické skupiny časné a střední adolescence. Teoretická část představuje popis časných a středních adolescentů, historický vývoj mobilních přehrávačů hudby a charakteristiky jednotlivých sociálních a psychologických funkcí nastupujících s jejich užíváním. Praktická část je realizována kvantitativním …více
Abstract:
In this bachelor diploma thesis we will examine the issue of using mobile music players, looked at from the point of view of a specific group of early and middle adolescents. The theoretical part presents a description of early and middle adolescents, the historical development of mobile music players and the characterization of the particular social and psychological functions connected with their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Ivičič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií