Theses 

Funkce mobilních přehrávačů hudby ve vztahu k uživatelům časné a střední adolescence – Mgr. Hana Veselková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Mgr. Hana Veselková

Bakalářská práce

Funkce mobilních přehrávačů hudby ve vztahu k uživatelům časné a střední adolescence

Functions of mobile music players in relation to users in early and middle adolescence

Anotace: V bakalářské diplomové práci se budeme zabývat problematikou užívání mobilních přehrávačů hudby z pohledu specifické skupiny časné a střední adolescence. Teoretická část představuje popis časných a středních adolescentů, historický vývoj mobilních přehrávačů hudby a charakteristiky jednotlivých sociálních a psychologických funkcí nastupujících s jejich užíváním. Praktická část je realizována kvantitativním výzkumem, přičemž k samotné fázi testování pracovní hypotézy jsme využili metodu dotazníku vlastní konstrukce. Průzkum byl proveden na vzorku 148 respondentů ze základních škol Veřovice a Rokytnice v Orlických horách ve věku 11 až 16 let.

Abstract: In this bachelor diploma thesis we will examine the issue of using mobile music players, looked at from the point of view of a specific group of early and middle adolescents. The theoretical part presents a description of early and middle adolescents, the historical development of mobile music players and the characterization of the particular social and psychological functions connected with their usage. The practical part is realized through a quantitative research and the testing of the hypothesis was done through the method of a self constructed questionnaire. The research was done with 148 respondents from primary schools in Veřovice and Rokytnice v Orlických horách who ranged in age from 11 to 16 years.

Klíčová slova: adolescence, mobilní přehrávač hudby, funkce, průzkum, Michael Bull

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Ivičič

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz