Theses 

Využití standardů managementu rizik v systému řízení společnosti – Bc. Vyacheslav Afanasyev

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vyacheslav Afanasyev

Diplomová práce

Využití standardů managementu rizik v systému řízení společnosti

The use of standards of risk management in the company management system

Anotace: Diplomová práce na téma „Využití standardů managementu rizik v systému řízení společnosti“ se zabývá zkoumáním problematiky rizika, jako jednoho z nejdůležitějších problémů řízení organizace. Hlavním cílem práce je aplikace znalostí, získaných během zpracování teoretické částí, identifikace a ohodnocení rizik organizace a následný návrh využití managementu rizik v systému řízení organizace. Diplomová práce rozdělená do dvou částí: teoretickou a praktickou. V teoretické částí se zabývá příčinami vzniku rizik ve všech oblastech řízení společnosti, jejích klasifikaci, metodami identifikace a kvantifikace, a pak využitím standardů managementu rizik v systému řízení společnosti. Praktická část se začíná představením společnosti Alza.cz a.s.. Dále se zabývá identifikaci rizik ve společnosti a hodnocením rizikových faktorů. A nasledným sestavením matice rizik.

Abstract: The thesis on "The Use of standards of risk management in the company management system", examines the issues of risk, as one of the most important problems of the organization. The main goal of this work is the application of knowledge gained during the processing of the theoretical part, identification and assessment of risks, the design of organizations use risk management in the organization's management system. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the causes of risks in all areas of corporate governance, classification, identification and quantification methods, and then using standard risk management in the enterprise management system. The practical part begins with a company as Alza.cz. It also deals with the identification of risks in the company after risk factors assessment made by the risk matrix.

Klíčová slova: Management rizik, systém řízení kvality, systémová měření, systém řízení rizik, mapa rizik, matice rizik, Risk Management, system of quality management, Risk management system, measurement systems, risk map, risk matix

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Milan Pospíchal, MBA
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 22:09, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz