Jakub Himmel

Bakalářská práce

Analýza kompozitního indikátoru HDI

Analysis of human development index
Anotace:
Human Development Index (HDI) je široce používaný ukazatel pro hodnocení kvality života v jednotlivých zemích. Jeho konstrukce má však slabá místa a vzhledem k dostatečné datové základně by bylo vhodné analyzovat vývoj celkového, ale i dílčích ukazatelů v časovém hledisku. Řada studií používá ke svým analýzám hodnotu HDI pro konkrétní zemi nebo dokonce vývoj hodnoty HDI v čase, což může vést k velmi …více
Abstract:
Human Development Index (HDI) is widely used indices for the evaluation of life quality across the world. It’s current design has weak spots and given the amount of available data, it is possible to analyse the development of partial indices and HDI as a whole. Countless studies use HDI for country specific analyses or for time series analysis. The misuse and incorrect interpretation can lead to undesirable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Mazouch
  • Oponent: Ondřej Nývlt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76915