Ing. Michal Nejedlý

Bakalářská práce

Reálné opce

Real options
Anotace:
Reálné opce představují právo na dodatečná rozhodnutí na základě nových informací. Představují tedy hodnotu flexibility, která umožňuje podniku se lépe přizpůsobovat změnám trhu. Primárně vycházejí z finančních opcí, podle kterých se člení a stanovuje se jejich hodnota. Oceňování podniku v prostředí nejistoty je možné za pomoci reálných opcí. V odvětví s vysokou volatilitou se vyjádří skutečná hodnota …více
Abstract:
Unter Realoptionen versteht man Verfügungsrecht auf Handlungsmöglichkeit aufgrund der Durchführung oder Nicht-Durchführung einer Investitionsentscheidung. Sie drücken also den Wert der Flexibilität aus, mit derer Hilfe sich die Unternehmen besser den Veränderungen am Markt anpassen können. Grundsätzlich gehen sie von den Finanzoptionen aus, sie werden ähnlich gegliedert und bewertet. Die Bewertung …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma