Bc. Barbora Habánová

Master's thesis

Metabolismus hyaluronanu v peritoneální adhezi

Hyaluronan metabolism in peritoneal adhesion
Anotácia:
Peritoneální adheze jsou vážnou komplikací, která může mít za následek chronické bolesti břicha, ženskou neplodnosti či obstrukce střev. Nejčastější příčinou jejich vzniku jsou operace v dutině břišní, peritoneální dialýza nebo peritonitida. HA (hyaluronan) je negativně nabitý glykosaminoglykan, vyskytující se především v extracelulární matrix a měkkých pojivových tkáních. HA je také přirozenou součástí …viac
Abstract:
Peritoneal adhesions are a serious complication that can culminate in chronic abdominal pain, female infertility, or bowel obstruction. Surgery in the peritoneal cavity, peritoneal dialysis, or peritonitis are the most common causes of the formation of peritoneal adhesions. HA is negatively charged glycosaminoglycan, present mainly in the extracellular matrix and soft connective tissues. HA is also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedúci: Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Ambrožová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta