Bc. Roman MIARKA

Diplomová práce

Pěstounská péče a osvojení, jejich význam v systému náhradní rodinné péče

The foster care and adoption and their meaning in the system of substitutional family care
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části pojednává o problematice náhradní rodinné péče v souvislosti s osvojením a pěstounskou péči. V úvodu jsou uvedena základní historická fakta, pak následují současné právní normy, jež uvedenou problematiku řeší. V druhé - praktické části se pokouším vyvrátit nebo potvrdit dotazníkem stanovené hypotézy. Jako první mně zajímalo, zda se pracovníci …více
Abstract:
Thesis is divided into two parts. In the theoretical part deals with the issue of alternative family care in connection with adoption and foster care. In the introduction are set out the basic historical facts, then follow the rule of law, which referred to the issue being addressed. In the second - the practical part of trying to disprove or confirm the hypotheses set out a questionnaire. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2010
Zveřejnit od: 8. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Petr Hampel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIARKA, Roman. Pěstounská péče a osvojení, jejich význam v systému náhradní rodinné péče. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 01. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 1. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením