Bc. Roman MIARKA

Master's thesis

Pěstounská péče a osvojení, jejich význam v systému náhradní rodinné péče

The foster care and adoption and their meaning in the system of substitutional family care
Abstract:
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části pojednává o problematice náhradní rodinné péče v souvislosti s osvojením a pěstounskou péči. V úvodu jsou uvedena základní historická fakta, pak následují současné právní normy, jež uvedenou problematiku řeší. V druhé - praktické části se pokouším vyvrátit nebo potvrdit dotazníkem stanovené hypotézy. Jako první mně zajímalo, zda se pracovníci …more
Abstract:
Thesis is divided into two parts. In the theoretical part deals with the issue of alternative family care in connection with adoption and foster care. In the introduction are set out the basic historical facts, then follow the rule of law, which referred to the issue being addressed. In the second - the practical part of trying to disprove or confirm the hypotheses set out a questionnaire. The first …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2010
Accessible from:: 8. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2010
  • Supervisor: JUDr. Petr Hampel

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIARKA, Roman. Pěstounská péče a osvojení, jejich význam v systému náhradní rodinné péče. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 01. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 1. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta