Bc. Barbora Živná

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Porovnání využití dobrovolníků v Domácím hospici sv. Zdislavy Třebíč a v Cestě domů

Abstract:
Práce se zabývá porovnáním dvou největších poskytovatelů domácí hospicové péče v České republice a jejich využíváním dobrovolnické pomoci pro svoji činnost. Věnuje se jednotlivým profesím zastoupeným v multidisciplinárním týmu, právnímu rámci dobrovolnictví a v praktické části názorům jednotlivých zástupců oslovených hospiců, ale i názorům zástupců Kraje Vysočina. V závěru porovnává důvody, proč jeden …more
Abstract:
The thesis deals with the comparison of the two largest providers of home hospice care in the Czech Republic and their use of volunteer help for their activities. It deals with individual professions represented in a multidisciplinary team, the legal framework of volunteering and in the practical part the opinions of individual representatives of the addressed hospices, but also the opinions of representatives …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  • Reader: Mgr. Tereza Najbrtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická