Theses 

Jazykové a formálně grafické prostředky personální a pracovní inzerce v Ruské federaci a České republice – Bc. Kristýna Syslová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Kristýna Syslová

Bachelor's thesis

Jazykové a formálně grafické prostředky personální a pracovní inzerce v Ruské federaci a České republice

Linguistic components and pattern graphical format of employment offers in the Russian Federation and the Czech Republic

Abstract: Cílem této bakalářské práce je analýza českých a ruských pracovních inzerátů a jejich porovnání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly, první se zabývá trhem práce a nezaměstnaností, druhá personalistikou a třetí ruskými a českými pracovními portály. Praktická část práce analyzuje pracovní inzeráty z pracovních portálů z hlediska formálně-grafického a jazykového. V této části jsou také popsány některé časté chyby.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze and compare Russian and Czech employment offers. The thesis is divided into two parts – the theoretical and the practical. The theoretical part is divided into three chapters, the first chapter focuses on the labour market and the unemployment, the second deals with personnel management and the third mentions Czech and Russian employment websites. The practical part of the thesis deals with linguistic analysis and analysis of forms and content of some of the employment offers from the employment websites. There ale also described some of the most common mistakes.

Keywords: pracovní inzeráty, Česká republika, Ruská federace, pracovní portály, nezaměstnanost, personalistika, employment offers, Czech Republic, Russian Fedration, employment websites, unemployment, personnel management

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Reader: Mgr. Apollinarija Nazarčuková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 19:04, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz